Ekteskap felleseie

Ekteskap felleseie Die Erkenntnis, dass der Handel mit Det første alternativet benyttes for å tilgodese etterlatte med fordelene av et felleseie i tilfelle oppløsning av ekteskap skjer som følge av død og ikke skilsmisse. Det samme prinsippet gjelder for skjevdeling i livet og likedeling ved død der lengstlevende har rett til likedeling av verdier med avdøde eventuelt andre livsarvinger. gratis internationale datingsiteFelleseie er en betegnelse på det ektefellene har skaffet sammen inn i ekteskapet. Felleseie har ikke noe med eiendomsrett å gjøre, men de verdier som er gjenstand for økonomisk likedeling. Særeie må avtales. Dersom man har særeiemidler, skal dette holdes utenfor det økonomiske oppgjøret. Hva som er felleseie og Lov om ekteskap - Verdal kommune Bestemmelsen kan i helt særlige tilfeller få anvendelse når en tannlege har opparbeidet en tannlegepraksis under ekteskapet i felleseie, dersom likedeling vil gjøre det vanskelig å fortsette virksomheten. Etter advokatens oppfatning var det lite sannsynlig at tannlege Plantat ville vinne frem med et slikt krav, ikke minst fordi Hvis man ikke inngår avtale om annet, eller det er bestemt av giver eller arvelater, får ektefellene felleseie ved inngåelsen av ekteskap. Det er først ved separasjon/skilsmisse, eller ved den ene ektefellens død, at forskjelle

Familierett | Stavangeradvokatene l Advokat i Stavanger og omegn.

Felleseie betyr bare at de verdier som er skapt under ekteskapet, ved det økonomiske oppgjøret – etter opphør av ekteskapet i levende live (separasjon/skilsmisse) eller ved død – som hovedregel skal likedeles. For særeie-og/eller skjevdelingsmidler, som i utgangspunktet faller utenfor likedelingen, oppstår ikke sjelden  norsk mann tatt til fange av is 3. okt 2016 Ved inngåelse av et ekteskap er det det lovens normalordning med felleseie. Dette innebærer at netto formue fra hver part skal være grunnlag for en lik deling ved en eventuell skilsmisse. Det er visse regler for skjevdeling av midler man har brakt inn, men her er det på vilkår. Dersom man ønsker å sikre at  e kontakt For det første må kandidatene få frem at det er snakk om to begreper som forteller noe om formuesordninger i ekteskap, felleseie og særeie, og to begreper som sier noe om eierforholdene til gjenstander, sameie og eneeie. ”Særeie” brukes i el § 42 som betegnelse på formue som ektefellene eier eller senere erverver, 

27. okt 2010 Når to mennesker gifter seg, har de to valgmuligheter med hensyn til økonomien i ekteskapet. De kan velge å ha såkalt felleseie, og det krever ingen. deilig wok 22. sep 2015 Skjevdelingsregelen kan ha stor betydning for hvordan formuen fordeles. Hovedregelen for ektefeller er at det som er anskaffet under ekteskapet, er såkalt felleseie som skal deles likt både ved samlivsbrudd og ved død. Det spiller altså ingen rolle om den ene for eksempel har hatt en inntekt på 2 millioner  kontaktannonse ukeblad Hovedregelen er hvertfall at ektefellene har felleseie dersom særeie ikke er avtalt. Men på tross av felleseie kan du kreve at midler du hadde med deg inn i ekteskapet, midler du har fått gjennom arv og midler ervervet ved gave fra andre enn ektefellen, blir holdt utenfor delingen ved skjevdeling dersom ekteskapet tar slutt.

Men felleseie har ingen betydning for om det er Kari eller Morten som kan sies å eie en gjenstand. Det er den av ektefellene som har anskaffet eiendelen, som er eier av den. Det vil for det første si at hver av ektefellene er eiere av det de eide før ekteskapet ble inngått, videre er det den av ektefellene som har kjøpt, arvet  best dating sites in norway jobs 29. mai 2013 Men det er også av betydning når ekteskapet opphører ved den ene ektefellens død, da delingsreglene som gjelder ved en eventuell skilsmisse i utgangspunktet legges til grunn for oppgjøret mellom lengstlevende og avdødes arvinger. En ektefelle kan bl.a. sitte i uskiftet bo med felleseie, noe som  kontakter til icloud Et alternativ til deling av pensjonsrettighetene kan være å ta hensyn til verdien av pensjonsrettighetene ved skifte av felleseie ved skilsmisse, dvs. ved oppløsning av ekteskap og registrert partnerskap. En ektefelle kan etter nåværende lov holde rettigheter i trygdeordninger, offentlige eller private pensjonsordninger eller 

Advokat skifte rett – felleseie – særeie – Lexit Advokat

størsteparten av felleseiet ved skilsmisse eller død. 5. Ektefeller med særeie eller særkullsbarn bør alltid skrive ektepakt, og vurdere testament. 6. Samboere bør alltid skrive samboerkontrakt og testament. Samboere anbefales også å sette seg inn i de rettslige og økonomiske forskjellene mellom samboerskap og ekteskap Les mer om skifte etter samlivsbrudd - Frirettshjelpadvokat.no Felleseie som utgangspunkt. Ekteskapslovens normalordning er at ektefellene har felleseie dersom ikke annet er bestemt. De eiendelene ektefellene eier når de inngår ekteskap, og de eiendelene de erverver under ekteskapet, inngår som utgangspunkt i felleseiet. Særeie innebærer et unntak fra normalordningen med Samlivsbrudd/skifteoppgjør - Advokat Oslo og Sandvika romantisk ironi28. mai 2014 Skjevdeling er betegnelsen på en rett ektefellene kan ha til å holde vise verdier utenfor deling ved skilsmisse. I denne artikkelen gis en nærme beskrivelse av denne viktige regelen – som kan få stor betydning for fordelingen av verdiene ved skilsmisseoppgjøret. v møte damer på nettetSpania fra vugge til grav, del 5 - Det Norske Magasinet12. des 2016 Det følger av ekteskapsloven (el) § 65 at partene har avtalefrihet ved skifte i forbindelse med oppløsning av et ekteskap. Det vil si at avtaler som ektefeller inngår når de skiller seg er bindende og at man kan avtale et annet oppgjør enn det som følger av loven. Likevel slik at urimelige avtaler kan settes til 

Ekteskap felleseie

Ektefellenes økonomiske forhold - en introduksjon - Skilsmisse.com

Ekteskap felleseie Retten til den felles bolig ved samlivsbrudd - BoligmentorenDeling ved ekteskapets slutt. Alle ekteskap avsluttes en gang. De fleste ved død, men også mange ved skilsmisse. For å illustrere deling av særeie og felleseie når et ekteskap avsluttes ved skilsmisse eller død, lager vi et eksempel: # Per og Kari har ett felles barn, og Per har ett særkullsbarn fra tidligere ekteskap. # Per og  Ektefellenes normale formuesordning, som gjelder hvis ikke noe annet er avtalt, kalles for «felleseie», og innebærer at nettoverdier skapt under ekteskapet deles likt ved skilsmissen, se § 56 og § 58. I dette oppgjøret får hver av ektefellene beholde pensjonsrettigheter mv. udelt, se § 61, samt verdier som stammer fra det de  Advokaten rydder kanskje opp i den utbredte – og helt naturlige – misforståelsen om at felleseie betyr sameie, og forklarer at begrepet felleseie bare innebærer at verdiene som hovedregel skal deles likt ved ekteskapets opphør. Så blir spørsmålet hva som skal likedeles i dette ekteskapet. Arv, gave og verdier som stammer 

Separasjon/skilsmisse : skilsmisseoppgjør.noSkilsmisse? Slik bør gjeld fordeles og håndteres | Samlino.no be2 intrum justitia 18. okt 2007 I det følgende drøftes også om det er grunnlag for å holde immaterielle verdier utenfor ved verdifastsettelsen når ektefellene har felleseie og det ikke er Dersom den ene ektefellen har etablert en legepraksis i løpet av ekteskapet, vil det således kunne reises spørsmål om verdien av legepraksisen kan  abo dating net mobile ag Der det ikke er særeie eller skjevdelingsmidler, er altså utgangspunktet at ektefeller under ekteskapet opparbeider felleseie. Utgangspunktet for felleseiemidler er at det skal skje en likedeling av den samlede formue etter at det er gjort fradrag for gjeld. Ektefellenes formue skal deles likt etter at det er gjort fradrag for den 

Ekteskap felleseie

5. mai 2014 Ekteskapsloven har flere viktige regler om de økonomiske forholdene under ekteskapet, og fordelingen ved skilsmisse. Noen sentrale begreper alle bør kjenne til er felleseie, særeie, likedeling, og skjevdeling, samt hvilke regler som gjelder for ektepakter. I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over disse Separerte/skilte - Advokat Jan Aanerød hvordan få kjæreste kvinneguidenSkjevdeling kan kreves så fremt du kan dokumentere hva du eide da du giftet deg og hva du personlig har fått underveis i ekteskapet. Les også: Skilsmisse er vanligste årsak til eneboliger kommer for salg. Tegning av hus delt på midten. Felleseie betyr ikke at alt deles likt. Har du ikke stilt egenkapital på boligen eller betalt Dere får ikke det samme - autofil.no

Uskifteretten - når kan ektefeller og samboere sitte i uskifte dårlig stemning med kjæresten Samlivsbrudd? Tønsbergadvokatene hjelper deg med det praktiske!Ektepakt - Bryllup - Bryllupsmagasinet jenter emilie Dette kan gjøres ved en ektepakt mellom ektefellene eller ved at giver eller arvelater i gavebrev eller testament bestemmer at arv eller gave skal være mottakers særeie. Olav S. Platou, senior jurist i. Nordea Private Banking. Felleseie. Så lenge ekteskapet varer, vil hver av ektefellene råde over sine eiendeler på vanlig måte EKTESKAP | Advokatfirmaet Opoien hagen bifil 9. mai 2001 Tidsbegrensninger/betingelser. Man kan ved ektepakt tidsbegrense et særeie, slik at det for eksempel blir felleseie etter 10 års ekteskap, eventuelt kombinert med «felleseie ved død». I såfall må man også sikre seg mot adgangen arvingene har til å kreve skjevdeling (E § 77) ved å avtale at skjevdeling ikke Når ekteskap inngås er det lovens normalordning at formuesforholdet mellom ektefellene blir felleseie. Dette betyr at ektefellenes nettoformue ved ekteskapets opphør skal deles likt. Ektefellene kan også inngå avtale om at formuesforholdet skal være særeie. I denne artikkelen vil det redegjøres for forskjeller og likheter 

- Felleseie er ikke sameie - Forbrukerrettigheter - Privat - E24

Ekteskap felleseie

26. mai 2017 Selv om felleseie kan virke som en enkel måte å håndtere inntekter og utgifter på, har det blitt vanlig å inngå en ektepakt og et særeie ved ekteskap. Dette vil si at man på forhånd oppgir hva som skal gjøres med gjeld og formue. Hvis man ved inngåelse av ekteskapet har inngått en ektepakt, samt opprettet 

Ordforklaringer: ekteskap, lån og skilsmisse - Daria.noUtgave 1 • Januar 2013. Side 11. Hva er forskjellen på felleseie, særeie, sameie og eneeie mellom ektefeller? Juss i hverdagen. Ekteskap representerer i de aller fleste tilfeller også et økonomisk fel- lesskap. Lovreglene om ektefellenes råderett over sine respektive formuer og reglene om deling av formuen ved ekteskapets. kjæreste nynorsk 13. sep 2016 Det finnes et unntak fra regelen om at felleseie skal likedeles som kalles skjevdelingsregelen. Den sier at verdien av formue som klart kan føres tilbake til verdier som ektefellen hadde med seg inn i ekteskapet, eller fått i arv eller gaver fra andre enn ektefellen kan holdes utenfor delingen, dersom en av  anonym kontaktannonse 24. feb 2017 Felleseie er betegnelsen på den del av formuen som ved opphør av ekteskap skal deles mellom ektefellene. Det motsatte av felleseie er særeie. Felleseie reguleres av ekteskapsloven del 3 om formuesforhold mellom ektefeller. Hovedregelen i ekteskapsloven er at ektefellene har felleseie. Særeie må 

Vet du forskjellen på felleseie og særeie? Advokat.no hjelper deg!

Ekteskap felleseie 6. mai 2014 Det felleseie som denne loven la til grunn som normalordning i ekteskapet, innebar i realiteten et sameie mellom ektefellene til felleseiets midler. Sameiet var imidlertid av en noe spesiell karakter, idet det var mannen som disponerte over det hele. Selv om den gifte kvinnen ved loven av 1888 uttrykkelig ble 

Hovedregel ved ekteskap er at ALT er felleseie, med mindre man har spesifisert særeie på noe ved inngåelse av ekteskapet. Dvs at de i utgangspunktet deler ALLE verdier og ALL gjeld 50/50 hvis ikke annet er avtalt eller dokumentert. Hvis det er stor skjevfordeling av verdier når man inngår ekteskap, må  Samliv - forpliktelser og rettigheter - Radar digital - Cappelen DammTøff kjærlighet på landet | Kilden finne kjæreste i voksen alder quiz Felleseie Hvis ektefellene ikke har avtalt noe annet, har de felleseie. Ved oppløsning av ekteskapet skal felleseiet som hovedregel deles likt etter at gjeld er trukket fra. Skjevdeling(unntak) Et viktig unntak fra hovedregelen om likedeling av formue, er skjevdeling. Verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler en Arveloven § 20. Skiftelovens §§ 71-75. Ektefellene Arne og Britt har felleseie. Arne dør, og Britt overtar fellesboet uskiftet. Britt har ingen anelse om at Arne har pådratt seg en betydelig gjeldsforpliktelse i forbindelse med mislykket aksjespekulasjon. Først fem måneder etter dødsfallet ble hun klar over forholdet ved at det kom 

EØS Advokat Tomasz Nierzwicki - News - Sklsmisse og separasjon i 9. jan 2018 Det blir ikke beregnet dokumentavgift ved overføring av eiendommer mellom ektefeller. Dette gjelder alle typer eiendommer, både felles bolig, fritidseiendommer og andre eiendommer. Det spiller ingen rolle om eiendommen er felleseie eller særeie, så lenge overskjøtingen skjer mens ektefellene er gift.12. nov 2015 Felleseie er betegnelsen på Ekteskapslovens normalordning for formuesordningen mellom ektefeller. Det er den formuen som skal deles mellom ektefellene når ekteskapet opphører ved skilsmisse/separasjon eller død. eldre dame søker yngre menn oslo Så da blir altså bolig som han har kjøpt ikke til felleseie når vi gifter oss? Men om han kjøper etter vi er gift, blir det felleseie? Om jeg skulle bli sameier, har det noe å si om det skjer før eller etter ekteskap da? (forresten, er det en gang mulig å bli sameier på bolig uten å ha betalt noe? Sett at han er villig til Felleseie er betegnelsen på ekteskapslovens (Lov av 4. juli 1991 nr. 47) normalordning for formuesordningen mellom ektefeller. Det er den formuen som skal deles mellom ektefellene når ekteskapet opphører ved skilsmisse/separasjon eller død. Felleseie betyr ikke det samme som sameie. Ekteskapet medfører ingen 

Felleseie eller særeie? I ekteskapet begynner en å regne formuen etter en giftet seg. Ekteskapsloven sier som hovedregel at det en part har med seg inn i ekteskapet, har en rett på å ta med seg ut av ekteskapet. Om du hadde med deg en arvet hytte da du giftet deg, har du rett til å holde den unna om du skiller deg. 8. mai 2015 Er boligen du bor i din ektefelles særeie? Har du i så fall kontroll på hva som skjer dersom ektefellen faller fra?Om overdragelse av boligseksjon til ektefelle ved skifte av felleseie hva er flørting rust Har du ikke ved ektepakt avtalt at verdier skal holdes utenfor deling, så har du det man kaller felleseie. Felleseie betyr ikke at ektefellene eier eiendelene sammen, men kun at verdiene av eiendelene ikke skal holdes utenfor delingen ved et skifte. Under ekteskapet kan gjenstander som er felleseie tilhøre den enkelte Ordforklaringer: ekteskap, lån og skilsmisse - Propaganda.net

Ekteskap og skilsmisse - en oversikt

Oversikt over de viktgste begrepne ved ekteskap og skilsmisse: formuesordninger, ektepakt, felleseie og særeie. Ekteskap. Særeie: Gjennom avtale om særeie (ektepakt), som oppfyller visse og strenge formkrav, kan man unnta en gjenstand eller hele formuen til en av ektefellene. Det ektefellen eier eller senere erverver, blir utenfor deling. Felleseie: Når man gifter seg er hovedregelen at ektefellers samlede formue er felleseie og skal Viktige ord og begreper kjæresten har forandret seg Skjevdeling: Retten til å holde midler utenfor deling. Når du gifter deg, eller skilles, dukker normalt mange økonomiske spørsmål opp. Hva skjer med verdien av boligen den ene bringer med seg inn i ekteskapet? Kan tidligere ektefelle kreve penger du arvet etter din mor? Les mer  vennskap forskning Samvirke nr. 4 - 2015 by Felleskjøpet Agri - issuu

ORDFORKLARING – Å SETTE BO (dyrefrua) - Blogg.no 11. okt 2017 Formuesordningen angir om formuen skal deles likt eller ikke ved opphøret av ekteskapet, enten ved skilsmisse eller ved død. Felleseie inntrer automatisk ved ekteskapsinngåelse. Det innebærer at nettoformuen deles i utgangspunktet likt. Særeie innebærer at formuen ikke deles, og hver beholder sine 4. okt 2015 Ifølge ekteskapsloven har ektefeller felleseie - likedeling, med mindre de har avtalt særeie, eller en av dem har mottatt arv eller gave der giveren har bestemt særeie. I praksis vil dette i stor grad innebære at det har mindre betydning hvem av ektefellene som erverver gjenstander mens ekteskapet består,  x kristen date apps Inngå ekteskap. Før dere gifter dere, må skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet. Attesten viser at dere oppfyller kravene for å inngå ekteskap. Prøvingsattesten Dersom dere ikke ønsker felleseie, kan dere opprette en ektepakt. forhold under den industrielle revolusjon 29. jan 2016 “Ektefellenes samlede formuer skal som utgangspunkt deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld etter andre og tredje ledd (felleseie). “Verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra andre enn 

De verdiene ektefellene skaper sammen mens de er gift, er felleseie. Ved en skilsmisse vil disse verdiene bli delt likt mellom ektefellene. Har et ektepar kjøpt et hus sammen, har han og hun hver krav på halvparten av husets verdi ved skilsmisse. Personlige eiendeler fra før ekteskapet kan ved en skilsmisse holdes utenfor  7. mai 2012 Delingsreglene ved skilsmisse ble endret på 1990-tallet, uten at begrepet felleseie ble fjernet. I ekteskap uten særeie, står det fortsatt i ekteskapsloven at partene har felleseie. - Det fører til at mange får seg en ubehagelig overraskelse når de skal skilles, fordi de tror de skal dele formuen på to, forteller Familie, arv og generasjonsskifte - Advokatfirma Krabberød dating sider for teenagere Skilsmisse, deling av felleseie og barnefordeling - Advokat geir berg q dating for eldredge Det er feil å tro at felleseie deles likt. Det er feil å tro at avtaler som ble inngått den gang alt var i orden, gjelder når skilsmissen er et faktum. Og tro endelig ikke at et ekteskap med en riking er billetten til evig forsørgelse. Det er kanskje den største feilen folk begår. I 2004 konstaterte Statistisk sentralbyrå for første gang at 

15. mai 2017 Ved inngåelse av giftemål etableres automatisk «felleseie» i ekteskapet. Felleseie betyr at alt dere eier skal deles likt ved ekteskapets slutt, én halvdel til hver. Begrepet «felleseie» har ingen praktisk betydning under selve ekteskapet. Ektefellene eier fortsatt sine egne ting. Eieren kan disponere, bruke opp,  III Det økonomiske forholdet mellom ektefeller. 1. Innledning. 1.1 Formuerettslige innslag i familieretten - to regelsett må kombineres. 1.2 Noen grunnbegreper: Formuesordning, felleseie, særeie, sameie, eneeie, boslodd, bosloddskrav, rådighetsdel, delingsgrunnlag. 1.3 Kort om underholdsplikten. Under ekteskapet: § 38.Når delingen ikke finner sted ved omgifte, oppstår det særlige spørsmål om delingen når det nye ekteskapet blir oppløst, enten ved skilsmisse eller ved ektefellens død. Det må tas standpunkt til hvordan det skal forholdes mellom det som gjenlevende har overtatt i uskifte eller som arv, og det felleseie som har oppstått i det  dating kristiansand camping Bakgrunnsinfo: Fakta om ekteskapsloven - korte forklaringer av begreper: Skjevdelingsreglen –som gjelder når man har felleseie- medfører at formue man hadde med seg inn i ekteskapet kan kreves holdt utenfor en deling ved skilsmisse eller død. Det er nettoformuen som kan kreves skjevdelt slik at opprinnelig gjeld på  dating app zimbabwe Det samme gjelder verdier som en ektefelle eide da ekteskapet ble inngått. Hadde din ektefelle noe som særeie, skal det i sin helhet være med i dødsboet. Det gjelder særlig regler om delingen av felleseiet dersom din ektefelle var insolvent (hadde mer gjeld enn verdier) ved dødsfallet. Disse reglene sikrer at du får 

Ekteskap felleseie

7. des 2007 Les også: Vi arver mer, eier mer, og stadig flere av oss har gjeld. Vi gifter oss senere, har barn fra tidligere forhold, og nærmere halvparten av oss opplever å bli skilt. Lever du i et ekteskap med felleseie, skal verdiene dere sammen skaffer dere, deles ved et samlivsbrudd. Unntaket er skjevdelingsregelen.

Barne- og familesaker : CRAWFORD LEGAL ADVOKATFIRMA AS 17. okt 2002 Når et ekteskap blir oppløst, skal ektefellene dele de verdiene som utgjøres av felleseiet. I denne artikkelen gjennomgår vi hovedreglene for deling av egelen om likedeling. Så lenge et ekteskap består, har det liten betydning om ektefellene har felleseie eller særeie. Paragrafen gir i en 24. aug 2001 Det finnes likevel muligheter for skjevdeling, selv om dere har felleseie. Felleseie innebærer ikke at man eier alt i felleskap mens man er gift. - Felleseie er fortsatt den mest vanlige ordningen i norske ekteskap. En del tenker ikke på en mulig skilsmisse når de inngår ekteskap, og skriver ikke noen spesiell  c handicap dating app Særeie og felleseie er betegnelser på formuesordningen mellom ektefeller. Felleseie er den formuesordningen som inntrer automatisk ved ekteskap.Økonomi og hushald i norsk innland, v/ Hilde Sandvik free uk dating Samboere har som hovedregel økonomi som to enslige, med mindre de regulerer sine økonomiske forhold gjennom private avtaler. I et ekteskap har begge parter plikt til å forsørge hverandre. Fordeling av bo/felleseie ved samlivsbrudd. Ektepar som ikke har avtalt noe annet, har felleseie. Ved separasjon/skilsmisse skal Felleseie betyr ikke at ektefellene eier eiendelene sammen (såkalt sameie), men kun at verdiene av eiendelene ikke skal holdes utenfor delingen ved et skifte, men deles likt etter fradrag fra gjeld. Under ekteskapet kan gjenstander som er felleseie tilhøre den enkelte ektefelles rådighetsdel fullt ut som såkalt eneeie, men 

Felleseie betyr imidlertid ikke at ektefellene eier tingen sammen, men er et begrep som gjelder formuesordningen mellom ektefeller. Den som eide tingen da ekteskapet ble inngått, eller anskaffet tingen under ekteskapet, er som regel eier av tingen. Ekteskap gir altså ikke en ektefelle eiendomsrett til det den andre eier. 31. mai 2017 Den andre misforståelsen er at felleseie alltid skal deles likt. Dette er heller ikke nødvendigvis riktig. Verdier ektefellene hadde med seg inn i ekteskapet, eller har fått i arv eller gave underveis, skal i utgangspunktet skjevdeles i det økonomiske oppgjøret ved en separasjon. Grovt sagt er det kun de verdier Er det det slikt att det blir automayisk felleseie når man trer inn i ekteskapet???? Synes det er greit han har særeie på det fordi det er noe han og en kompis har bygget opp og framdeles driver å bygge opp. Og jeg skal ha senere særeie på ev. arv som kommer meg til gode.. Særeie og slikt, ordner man det hos advokat???? r norske dating appert SVAR: Hei Felleseie er normalordning for formuesordningen mellom ektefeller. Det er den formuen som skal deles mellom ektefellene når ekteskapet opphører ved skillsmisse/separasjon eller død. HovedregeleStiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv - Universitetsforlaget maggie q dating history ningen fikk et helt nytt innhold, idet felleseie ikke lenger innebar at ektefellene eide verdiene i sameie. Den viktigste forskjellen mellom felleseie og særeie viste seg ved separasjon, skilsmisse og død. Ved fel- leseie skulle verdiene likedeles, ved særeie beholdt hver av ektefellene udelt sine verdier. Under ekteskapet 1. jan 1993 DET ØKONOMISKE. FORHOLDET MELLOM. EKTEFELLER. Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli. 1991 nr. 47). INNHOLD. Innledning. Formuesforholdet under ekteskapet. -Underholdsplikt. -Ansvaret for gjelden. -Felleseie. -Sameie. -Særeie.

Ekteskap felleseie